Η βαθιά κρίση που μαστίζει την αγορά , αποτυπώνεται στις προσφυγές επιχειρηματιών στη Δικαιοσύνη που ζήτησαν την ένταξή τους, για προστασία, στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, το διάστημα που κορυφώθηκε η οικονομική κρίση.Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2012, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, 640 επιχειρήσεις, είτε ως εταιρείες είτε ως φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν αίτηση για ένταξή τους στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, για το οποίο, ως γνωστόν, η κυβέρνηση μελετά τροποποιήσεις επί τα βελτίω, δεδομένου ότι ουκ ολίγες εταιρείες έχουν κατά καιρούς εκμεταλλευθεί ως άλλοθι τις εν λόγω διατάξεις.Στα Γιάννενα, σύμφωνα με το έγγραφο που στάλθηκε από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στο υπουργείο Δικαιοσύνης και μετά την εφαρμογή του νόμου, υπήχθησαν στη διαδικασία για το άρθρο 99, πέντε εταιρείες και δύο φυσικά πρόσωπα.Από αυτές, κάποιες δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδόσεων και της οικοδομής.