Προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας 13 Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 4 πρυτάνεις, 2 αντιπρυτάνεις και 49 καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης των οργάνων των ΑΕΙ.