Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Φίλιππας Φίλιος όπως ανέφερε σε δήλωσή του, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  με τον οποίο συζήτησε την δυνατότητα ρύθμισης των δανείων της ΔΕΥΑΙ. Ο κ. Φίλιος ζήτησε παράταση εξόφλησης του δανείου της ΔΕΥΑΙ στην εικοσιπενταετία, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης στις 700 χιλιάδες ετησίως, από 1,8 εκατομμύρια που είναι σήμερα.  «Μία τέτοια ρύθμιση θα επιτρέψει στην επιχείρηση την πλήρη εξυπηρέτηση των οφειλών της αφού μέχρι τώρα καλείται ο Δήμος, ως εγγυητής του δανείου, να καταβάλει τα συγκεκριμένα ποσά» είπε ο κ. Φίλιος. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων δήλωσε επίσης ότι κατά την παραμονή του στην Αθήνα συζήτησε την ίδρυση και λειτουργία Ιδρύματος Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ιστορίας με έδρα το Νησί.