Με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών, η ΠΕΔ Ηπείρου, ζητά να επανεξεταστεί η απόφαση του υπουργείου για τον καθορισμό ζωνών και τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε περιοχές της Ηπείρου. Συγκεκριμένα η ΠΕΔ ζητά από το υπουργείο να τροποποιήσει την απόφασή και να εντάξει τη Γεωγραφική Ενότητα Ιωαννίνων και τις ορεινές περιοχές των Γεωγραφικών Ενοτήτων Άρτας και Θεσπρωτίας στην πρώτη Ζώνη, προκείμενου, όπως σημειώνει «οι πολίτες των περιοχών αυτών, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν να μπορούν τουλάχιστον να ανταποκριθούν στην ανάγκη να έχουν τη θέρμανσή των οικιών τους την Χειμερινή Περίοδο».