Η Περιφερειακή Υπηρεσία των Ιωαννίνων της «Εγνατία Οδός ΑΕ» θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αναφέρει ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Π. Σαββαΐδης σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Σταύρο Καλογιάννη. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στην επιστολή, η λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών θα συνεχίσει να λειτουργεί τόσο για τυπικούς όσο και για ουσιαστικούς λόγους, αντίθετα επισημαίνεται πως η λειτουργία της θα αναβαθμιστεί για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των έργων και των υπηρεσιών .