Δύο σημαντικά έργα στον τομέα του πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, εντάχθηκαν  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς- Ηπείρου. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό της θεατρικής σκηνής του Πνευματικού Κέντρου, με προϋπολογισμό 1,9 εκατομμύρια ευρώ και την δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας με προϋπολογισμό 1,1 εκατομμύρια. Με το πρώτο έργο θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη θεατρική σκηνή στο Πνευματικό Κέντρο και θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός εικόνας και ήχου.  Με τον τρόπο αυτό οι υποδομές του Πνευματικού Κέντρου συμπληρώνονται πλήρως και μετατρέπεται σε έναν υπερσύγχρονο πολυχώρο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει εκδηλώσεις όλου του πολιτιστικού φάσματος.  Η δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας, αποτελεί πρόταση του ΚΕΠΑΒΙ. Ο Δήμος Ιωαννιτών, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση και να υλοποιηθεί το έργο. Σκοπός της λειτουργίας είναι η εισαγωγή, ενημέρωση και επίδειξη των πρώτων εργασιών επεξεργασίας του ασημιού, με έμφαση στη δημιουργία του κοσμήματος. Το έργο θα αναπτυχθεί σε τμήμα του πρώτου ορόφου του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας και θα έχει εμβαδό 634 τετραγωνικά μέτρα.