πανεπιστήμιο-ιωαννίνωνΤο Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε νόμιμα και τα επτά εναπομείναντα από τα 36 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των 23 ΑΕΙ και των 13 ΤΕΙ που είχαν παραμείνει στο ΣτΕ για επεξεργασία, ανάμεσα τους και αυτό για το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που αφορά, «Τη μετονομασία τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων». Στο Π.Δ που κρίθηκε νόμιμο από το ΣτΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του σχεδίου διατάγματος και πλέον προβλέπει ότι «η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016». Παράλληλα, στο άρθρο 4 του διατάγματος το οποίο αναφέρεται στην «ίδρυση – συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών», προστέθηκε στις Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Σχολή «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών».

Αυτό βέβαια δεν ικανοποιεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την Ήπειρο καθώς καθολικό αίτημα ήταν η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στα Γιάννινα. Κι αυτό γιατί υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να προχωρήσει ένα τέτοιο βήμα, το οποίο όμως σκόνταψε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως αυτό που διεκδικούσαν τα Γιάννινα το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτική του ηγεσία το πρόσφερε στην Κοζάνη.

Στην Κοζάνη λοιπόν θα λειτουργεί πλέον Πολυτεχνική Σχολή και Τμήματα:

i) Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την Κοζάνη,

ii) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Κοζάνη,

iii) Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα την Κοζάνη.