Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» στα πλαίσια της Κοινωνικής Προστασίας διενεργεί προληπτικά ελέγχους για συγκεκριμένες παθήσεις.

Συγκεκριμένα, η Φυματίωση, τα νοσήματα  του πνεύμονα αλλά και του καρδιαγγειακού συστήματος έχουν αυξητική τάση στον ελληνικό πληθυσμό. Τα  αίτια είναι το κάπνισμα, η κακή διατροφή, οι κακές συνθήκες διαβίωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο συγχρωτισμός ιδιαίτερα στους μετανάστες και ακόμα περισσότερο η έλλειψη στέγης.

Για τον μήνα Νοέμβριο, θα  γίνονται δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι (Σπειρομέτρηση) για Πνευμονολογικά Νοσήματα, κάθε Τετάρτη  και ώρα 18.00-20.00μ.μ.  στον χώρο των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης», χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2651029309-2651304760

Διεύθυνση. ΚΕΠΑΒΙ- Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11(παρκινγκ)