Με την κατάθεση 14 συνολικά προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη ολοκληρώθηκε ο επαναληπτικός διαγωνισμός για το έργο κατασκευής πλατείας στην Ανατολή.

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ – ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 46,96 %.

Η κατασκευή της πλατείας Ανατολής έχει προϋπολογισμό 860 χιλιάδων ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Αφορά στην διαμόρφωση της πλατείας, εκτάσεως περίπου έξι στρεμμάτων,  στο Ο.Τ. Γ193 της Δ.Κ Ανατολής με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού πάρκου με χώρους πρασίνου, που θα απευθύνεται μεν στους κατοίκους της περιοχής αλλά θα αποτελεί και πόλο έλξης κι αναψυχής για την ευρύτερη περιοχή.