Πρωταθλητή των κατολισθητικών φαινομένων χαρακτήρισε το Νομό Ιωαννίνων ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών κ. Κώστας Παπαβασιλείου, ο οποίος βρέθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες στην περιοχή πραγματοποιώντας αυτοψίες σε υπό εκτέλεση έργα και επαφές με αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κ. Παπαβασιλείου τόνισε πως τα προβλήματα από τα κατολισθητικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα των κλιματολογικών συνθηκών και της γεωλογικής δομής της περιοχής, ενώ δεν απέκλεισε να απαιτηθεί ακόμη και μεταφορά οικισμών σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έχει συμβεί πριν μερικές δεκαετίες. «Τα περισσότερα προβλήματα είναι αντιμετωπίσιμα. Σίγουρα, όμως, θα υπάρξουν και ακραίες περιπτώσεις που θα χρειαστούν μεταφορές οικισμών, καθώς η φύση είναι αμείλικτη και κάποια προβλήματα δεν ξεπερνιούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χάρη στις μελέτες του ΙΓΜΕ και στα μέτρα που πήρε η Περιφέρεια Ηπείρου, πολλά προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα», τόνισε χαρακτηριστικά κάνοντας γνωστό ότι το ΙΓΜΕ αυτή την περίοδο εκτελεί ερευνητικό έργο στους Μουζακαίους και στη Μουκοβίνα, ενώ υπήρξε και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Μετσόβου Νίκο Τσομπίκο για κάποιες μελέτες στην οικιστική περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από κατολισθητικά φαινόμενα.