Ήπειρος τόπος να ζειςΣυζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου, μετά από έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, η πρόταση για την κατανομή του περιφερειακού φόρου που προβλέπει ο ν. 4001/2011 από την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Πριν όμως συζητηθούν απόψεις και ιδέες για την κατανομή του φόρου αυτού, θεωρώ ότι η Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου οφείλει να συζητήσει πρώτα το ύψος του πόρου αυτού. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι είναι χρέος της περιφερειακής αρχής να διεκδικήσει να αυξηθεί το ποσοστό του περιφερειακού φόρου από 5% που προβλέπεται στο νόμο σε 15%. Δεν μπορεί να αξιοποιείται ένας πόρος που εκτός από εθνικός είναι και τοπικός και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν μια ανταπόδοση ενός περιφερειακού φόρου μόλις 5%!

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η αρχική διάταξη του ν.2289/1995 για το σύνολο του φόρου προς το δημόσιο του αναδόχου που θα εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα ανερχόταν σε 40%. Με την τροποποίηση της διάταξης αυτής με το νόμο του 2011, αφενός προστίθεται ο περιφερειακός φόρος 5%, κάτι που είναι σε θετική κατεύθυνση, παράλληλα όμως μειώνεται ο φόρος προς το δημόσιο σε 20%. Θεωρώ επομένως ότι υπάρχει λογική βάση για την επιδίωξη της αύξησης του ποσοστού του περιφερειακού φόρου. Άρα στο πνεύμα του αρχικού νόμου προτείνουμε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου για να επανέλθει το σύνολο του φόρου του αναδόχου κοντά στο αρχικά προσδιορισμένο ποσοστό του. Η εισήγηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη κας Καλογιάννη προτείνει να ανέρχεται σε 5% των ακαθάριστων εσόδων πριν την έκπτωση φόρου, τέλους κλπ. Δεδομένου όμως ότι η ίδια η διάταξη του νόμου απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση, το σκέλος αυτό της εισήγησης ότι δεν έχει καμία έννοια.

Σε ότι αφορά στην κατανομή του περιφερειακού φόρου προτείνουμε :

  1. Η κατανομή του να αποτελεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα ληφθεί μετά από εισήγηση της ΠΕΔ, βασισμένη σε αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων. Ο φόρος μπορεί να δίνεται σε περιφερειακό επίπεδο αλλά πρέπει σε ισότιμη βάση να συμφωνηθεί ο τρόπος κατανομής του με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
  2. Ποσοστό 60% για έργα των δήμων της περιοχής να κατανέμεται σε έργα που θα προτείνονται από τους δήμους, αφού θα έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο των προτεραιοτήτων και της επιλεξιμότητας από την ΠΕΔ και τα οποία θα εγκρίνονται από υπηρεσία της Περιφέρειας (π.χ.την Διαχειριστική αρχή) σε ότι αφορά μόνο στην τήρηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί.
  3. Προτείνεται να καθορισθούν σε 15% το ποσοστό για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την Περιφέρεια και σε 15% για κοινωφελείς δράσεις και να προστεθεί μια πρόσθετη κατηγορία «Ιδιωτικές επενδύσεις που διαχειρίζεται η Περιφέρεια». Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας προτείνεται να είναι της τάξης του 10%, με σκοπό να κατευθυνθεί σε προσανατολισμένη ενίσχυση τοπικών ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε σχέση με τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, προκειμένου να δημιουργήσουν μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή.

Κώστας Αρβανίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ