Λήγει στις 7 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Ιωαννιτών οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης, πρόκειται για την ευνοϊκότερη ρύθμιση που έχει γίνει μέχρι σήμερα τα πλεονεκτήματα της οποίας πρέπει να εκμεταλλευτούν οι συμπολίτες μας ώστε να κλείσουν εκκρεμότητες που έχουν. «Υπήρξε μία σχετική ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε όμως μέχρι την λήξη της προθεσμίας και με την σημείωση ότι καλύτερη ρύθμιση δεν αναμένεται να υπάρξει το επόμενο διάστημα, να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Όλοι όσοι οφείλουν στο Δήμο έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή. Έτσι θα απαλλαγούν οι ίδιοι από έναν μεγάλο βραχνά. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση να μην αφήσουν να παρέλθει η προθεσμία, καθώς στο εξής δεν θα μπορεί να γίνει καμία απολύτως ρύθμιση», ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται:

Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, ενώ όταν ο αριθμός των δόσεων υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) (έως εξήντα), το αίτημα εξετάζεται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, βάσει δικαιολογητικών που προσκομίζει ο οφειλέτης.

Γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

•        Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γκεσούλης Νικόλαος, τηλ. 2651071305),

καθώς και στα ταμεία των Δημοτικών Ενοτήτων, συγκεκριμένα στη

•        ΔΕ Ανατολής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Τσόγκας Ξενοφών, τηλ. 2651361023

•        ΔΕ Παμβώτιδας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Στάθης Νικόλαος, τηλ. 2651361820

•        ΔΕ Περάματος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Διαμάντης Νικηφόρος, τηλ 2651360727

•        ΔΕ Μπιζανίου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Παπακώστα Ζωή, τηλ. 2651091105