Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 17:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 3 ης και της 4ης /2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  2) Επιβράβευση του υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου Πέτρου Βρέλλη  για καινοτόμες και πρωτοποριακές δραστηριότητες και επιτεύγματά του.  (εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου).  3) Α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό ΚΑΠΕ -12403/23-02-2012, για το πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες «Κοινότητες» – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης».  Β) Έγκριση συμμετοχής στο, εν θέματι, πρόγραμμα της Τοπικής Κοινότητας Αθαμανίου.  (εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Καλογιάννη).  4) Έγκριση  Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2012.  (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κος Πιτούλης).  5) Έγκριση τροποποίησης του  Περιφερειακού Προγράμματος K.Α.Π. έτους 2012.  (εισήγηση: Δ/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού).  6) Συγκρότηση νέας  Επιτροπής επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων Ν. Πρέβεζας.  (εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας).  7) Αποχαρακτηρισμός Τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού.  (εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας)