«Μελισσοκομία – Μελισσοθεραπεία» είναι το θέμα του σεμιναρίου που θα διοργανώσει η «Στάση Ζωής» στο ξενοδοχείο Grant Serai το Σάββατο 25 Αυγούστου από τις 10:30 το πρωί έως τις 7:15 το απόγευμα.
Το σεμινάριο εντάσσεται σε σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν να δώσουν στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιουσιακά στοιχεία (κτήματα) τα οποία βρίσκονται σε αδράνεια, για την συμπλήρωση του εισοδήματός τους.