Μία ακόμη παρέμβαση που στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος, μπαίνει στο δρόμο της υλοποίησης.  Πρόκειται για την αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά, με προϋπολογισμό 12,3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επελέγη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  Με την υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνεται η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον οικισμό Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών που βρίσκεται σε πολύ μικρή  απόσταση από τη Λίμνη και συνεπώς επιβαρύνει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.  Με  την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης θα παύσει η λειτουργία συστημάτων υπεδάφιας διάθεσης (βόθρων) καθώς θα γίνεται πλέον ολοκληρωμένη συλλογή των αστικών λυμάτων και μεταφορά τους προς την εγκατάσταση επεξεργασίας, το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού.   Άμεσα ωφελούμενος είναι ο πληθυσμός του οικισμού αλλά έμμεσα όλος ο Δήμος Ιωαννιτών και οι γειτονικοί οικισμοί που περιβάλλουν την λίμνη Παμβώτιδα.   Το συνολικό μήκος του δικτύου που θα κατασκευαστεί ανέρχεται σε 25.686 μέτρα ενώ θα κατασκευαστούν και 2.000 φρεάτια σύνδεσης.  Το έργο αυτό προστίθεται σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που έχει δρομολογήσει ο Δήμος Ιωαννιτών και η ΔΕΥΑΙ με απώτερο στόχο να επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα του λεκανοπεδίου και να πετύχει στην πράξη την προστασία του περιβάλλοντος.