Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, συμπολίτης μας, που προσέφυγε σε αυτό, δικαιώθηκε και πέτυχε μείωση του ενοικίου κατά 25% (από 400 σε 300 ευρώ το μήνα) και μάλιστα αναδρομικά, απ’ όταν έκανε την αγωγή.Η απόφαση βασίζεται στην οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια και διαπιστώνει, αφ’ ενός μεν τη μείωση των εισοδημάτων του μισθωτή που έκανε την αγωγή, αφετέρου δε τη μείωση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου (σε σχέση και με τις μειώσεις των μισθωμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου), καταλήγοντας ότι η εμμονή του εκμισθωτή στο αρχικά συμφωνημένο ενοίκιο, αντίκειται στην καλή πίστη και στην απαιτούμενη ευθύτητα και εντιμότητα των συναλλαγών.Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων έκρινε ότι “παρίσταται αναγκαία η περιστολή του συμφωνημένου και καταβαλλόμενου μισθώματος, προκειμένου η παροχή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο εκπλήρωσης”.

ΠΗΓΗ :epirusgate.gr