ΚΑΣΣΗΣ2Ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ και Περιφερειακός Σύμβουλος της Αιρετής Περιφέρειας κ. Μιχάλης Κασσής έκανε την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με το θέμα του διαγωνισμού του έργου»Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Ηπείρου»:΄΄ Θα περίμενε κάποιος ότι σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την κρίση , οι πόροι του ΕΣΠΑ θα αποτελούσαν τον καταλύτη για την χρηματοδότηση ωρίμων προτεραιοτήτων της Ηπείρου, ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.Δυστυχώς όμως η Περιφέρεια , αντί να αναπτύσσει τρόπους που θα μας οδηγήσουν έστω και ένα βήμα μακριά από την ύφεση και την ανεργία ,με ισχυρή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και την λογοδοσία, περί άλλων τυρβάζει.

Ένας βασικός τομέας είναι ο τουρισμός ,ο οποίος ,ως γνωστόν, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας της Ηπείρου και δεν αποτυπώνεται σε ένα μεμονωμένο κλάδο αλλά συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.Συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας ,στην αύξηση των κρατικών εσόδων και ενισχύει την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.Η χρηματοδότηση λοιπόν του έργου της προβολής του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου είναι σημαντική, αυτονόητη και μείζονος σημασίας.Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2012 προκηρύχτηκε για πρώτη φορά από την (κρατική τότε)Περιφέρεια Ηπείρου το έργο ΄΄ Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Ηπείρου ΄΄.

Έπειτα από παλινωδίες και καθυστερήσεις ο διαγωνισμός ακυρώθηκε το Νοέμβριο του 2011(από την Αιρετή Περιφέρεια πλέον) και επαναπροκηρύχτηκε στις 8 Μαρτίου του 2012 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 940,500 Ευρώ περίπου (χωρίς ΦΠΑ).Έπειτα από τη παρέλευση ενός έτους και πλέον ο διαγωνισμός, όπως πληροφορούμαι, έχει εμπλακεί μεταξύ ενστάσεων και προσφυγών και βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας λαθεμένων χειρισμών των αρμοδίων περιφερειακών οργάνων, που όπως καταγγέλλεται:
1.Ενω απέκλεισαν την συνέχιση της συμμετοχής στο διαγωνισμό, μιας εταιρίας, επειδή κατέθεσε αόριστη οικονομική προσφορά, έκαναν δεκτά τα αόριστα και λαθεμένα οικονομικά στοιχεία άλλης εταιρίας, και
2.Δεχτηκαν ανακριβείς και αναληθείς υπεύθυνες δηλώσεις, όπως πχ βιογραφικού σημειώματος υποψηφίας που φέρεται πρόεδρος της διοίκησης εταιρίας ένα χρόνο πριν αυτή ιδρυθεί!!!
Καλώ τον Περιφερειάρχη να κινηθεί με διαφάνεια ,με σεβασμό στη νομιμότητα και να μη θέσει σε κίνδυνο την εξέλιξη ενός έργου τόσο σημαντικού για την περιοχή μας. Ήδη έχει σημαντικές ευθύνες για την μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε ως σήμερα. Ας μην επωμιστεί και την απώλεια πόρων από το ΕΣΠΑ.