Την παραμονή των δημοτικών τελών στις ίδιες τιμές με αυτές του 2010, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, η οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 18:00 σήμερα, θα συζητήσει μεταξύ άλλων και την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών. Στην ίδια εισήγηση συμπεριλαμβάνεται και η επιβολή φόρου σε βάρος κάθε στεγασμένου οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσεως που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας και την Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ο καθορισμός αυτού σε 0,07€/τ.μ., καθώς δεν έχει επιβληθεί έως τώρα φόρος ηλεκροδοτουμένων χώρων, στις περιοχές αυτές.