Τους 336 χιλιάδες κατοίκους φτάνει η Ήπειρος, με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011  που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το αποτέλεσμα της απογραφής δεν αποτυπώνει σημαντικές πληθυσμιακές διαφοροποιήσεις. Αντίθετα  καταγράφεται αισθητή συρρίκνωση του αγροτικού κόσμου και μείωση των κατοίκων της υπαίθρου.
Λόγω της αύξησης του πληθυσμού τα Γιάννενα συμπεριλαμβάνονται πλέον και τυπικά μεταξύ  των μεγάλων Δήμων της χώρας.
Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας με βάση την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε  10.815.197 άτομα.
Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της πρώτης επίσημης απογραφής, αφότου η Ήπειρος εντάχθηκε στον εθνικό  κορμό,  η οποία διενεργήθηκε την 19η Δεκεμβρίου 1920, ο πληθυσμός των τριών τότε Νομών Άρτας Ιωαννίνων και Πρέβεζας,  ανέρχονταν σε 266.835 άτομα.