Το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δημιουργία του Μουσείου Αργυροτεχνίας στην Ακρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνων, όπως έγινε γνωστό κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τμήματος του Κάστρου έχει αναδειχθεί ήδη, μετά από διαγωνισμό, ο ανάδοχος ο οποίος έχει ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως αδειοδοτήσεις, οργάνωση εργοταξίου κι άλλα.  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωσή τους σε 900 ημερολογιακές ημέρες.  Στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου προβλέπεται να διοργανωθεί η εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και κύριο στόχο τη συμμετοχή και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να αγκαλιάσει το υπό ίδρυση Μουσείο.