Στη Βουλή φέρνει με ερώτησή του το φλέγον θέμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ –ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς.Στην ερώτησή του που απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και με βάση τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες για την κυβερνητική πρόθεση κατάργησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων αναφέρει και ερωτά : Γνωρίζοντας ότι το Ρ.Σ.Ι. δεν έχει έως σήμερα θεσμοθετηθεί ως δεσμευτικό-κανονιστικό εργαλείο οργάνωσης των χρήσεων γης στη βάση της ανάγκης για προστασία των φυσικών πόρων και ορθολογικής διαχείρισης των παραγωγικών δραστηριοτήτων του λεκανοπεδίου, τρία χρόνια μετά το τέλος του δημοσίου διαλόγου και ενώ έχει ιδρυθεί ο Οργανισμός Ρ.Σ.Ι. και έχει ορισθεί Διοικητικό Συμβούλιο,Ερωτάται ο Υπουργός ΠΕ.Κ.Α :
-Επειδή κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτησή του ΡΣΙ με ΠΔ όπως διαβεβαιώνει η μελέτη αξιολόγησης του θεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου(2003) – μελέτη που εκπονήθηκε εν όψει της αναθεώρησης του Π.Π και παρουσιάστηκε από τους μελετητές στις 16-1-2013 στην επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου- σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία θεσμοθέτησης με ΠΔ του Ρυθμιστικού Σχεδίου;
-Υπάρχει πράγματι πρόθεση θεσμοθέτησης με ΠΔ του ΡΣΙ που οι μελέτες του έχουν ολοκληρωθεί και χρονοδιάγραμμα για δημόσια διαβούλευση ή η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη κατάργηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων μικρών πόλεων και την ενσωμάτωσή τους στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικής Οργάνωσης όπως προτάθηκε από τη επιτροπή που συστάθηκε στο υπουργείο για την επανεξέταση και αναθεώρηση του συνόλου του χωροταξικού σχεδιασμού;