Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη διαχείριση του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων.

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει δεσμευτικά ότι η Γ.Γ.Α. θα αναλάβει το βάρος της μισθοδοσίας του προσωπικού και άλλες υποχρεώσεις προς αυτό,   διαθέτοντας επιπλέον 200.000 ευρώ το χρόνο για λειτουργικά έξοδα. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Προγραμματικής σύμβασης ορίστηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας οι κ.κ. Παντελής Κολόκας, Μιχάλης Πλιάκος και Βασίλης Παπαχρήστου.