Έτοιμη να προχωρήσει σε έκπτωση του εργολάβου που εκτελεί το έργο του εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων εμφανίζεται  η Περιφέρεια Ηπείρου λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στο έργο.

Ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απέστειλε έγγραφη προειδοποίηση στην ανάδοχο εταιρία  σημειώνοντας ότι εάν δεν επισπευστούν οι κατασκευαστικές εργασίες θα κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,  το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2010 αλλά δόθηκε παράταση έως τον Μάρτιο του  2013. Οι εξυπηρετούμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 27.000 στρέμματα.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Αλέξ. Μπαλτατζής».