Στον εισαγγελέα θα διαβιβαστούν οι Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, που έχουν εντοπίσει οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος τόσο στον ΧΥΤΑ Ελληνικού όσο και στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Αυτό προκύπτει από απάντηση σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Κασσής και σε αυτή απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος.