Η εταιρία «Σταθμός Αυτοκινήτων Ιωαννίνων ΑΕ» υπέβαλε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία ζητά να ανοίξει ο διάλογος ώστε το υπόγειο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας να περιέλθει στο Δήμο.  Η εταιρία προτείνει την εκτίμηση της αξίας του έργου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με κόστος που θα καλύψει η ίδια. Η πρόταση έγινε δεκτή κατάπλειοψηφία, με την παράταξη της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας να δίνει λευκή ψήφο και τις υπόλοιπες της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν.

«Ο προσδιορισμός της τιμής θα είναι το πρώτο βήμα, ώστε εμείς να προσδιορίσουμε τα επόμενα» υπογράμμισε ο Δήμαρχος κ. Φ. Φίλιος.