Το έργο συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με συνολικό προυπολογισμό 10,6 εκατομμύρια ευρώ, εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει δύο υποέργα: Το αποχετευτικό δίκτυο και τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Με την ολοκλήρωσή του θα καλύψει τις ανάγκες 4.000 χιλιάδων κατοίκων, κυρίως όμως θα αποτελέσει μία πραγματική ασπίδα προστασίας για το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού