Μειωμένος έως και  60% είναι ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου για το 2013 λόγω των δραματικών  περικοπών των τακτικών επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι Δήμοι. Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ και Δήμαρχο Άρτας  Γιάννη Παπαλέξη, ανέρχεται σε 580.000 ευρώ ενώ πέρυσι ξεπέρασε το ένα εκατ. ευρώ.Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ υπάρχει ανοικτός διάλογος μεταξύ ΚΕΔΕ και Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των πολυποίκιλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ.

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτουν οι Δήμαρχοι είναι η κατάργηση τόσο του Συμπαραστάτη του Δημότη, όσο και της Επιτροπής Διαβούλευσης και ταυτόχρονα διατήρηση των θέσεων του γραμματέα και των συμβούλων του Δημάρχου καθώς και επανεξέταση του ζητήματος των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι αιρετοί για τη συμμετοχή τους σε  συμβούλια και  επιτροπές.