ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ3Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, στην τελευταία του συνεδρίαση, με αφορμή τις κινητοποιήσεις εργαζομένων σε επιχειρήσεις της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες έχουν ως αιτήματα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των απολύσεων προσωπικού, επαναβεβαίωσε ομόφωνα την πάγια θέση του ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν τις αποδοχές τους στον συμφωνημένο χρόνο και ότι απολύσεις προσωπικού δεν μπορούν να γίνονται αυθαίρετα. Και για τις δύο περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με αυστηρότητα όσα προβλέπει η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.Προς την κατεύθυνση αυτή στηρίζει κάθε κινητοποίηση των εργαζομένων που προγραμματίζεται από τα θεσμοθετημένα συνδικαλιστικά όργανα σε τοπικό επίπεδο.