Σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., την Τετάρτη 19.12.2012, ημέρα της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, οι αιρετοί της Π.Ε.Δ. Ηπείρου θα απέχουν από τα καθήκοντα τους και από όλα τα πολιτικά όργανα.

Την ίδια μέρα, Τετάρτη 19.12.2012 και ώρα 13.00, όλοι οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση, θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ζητηθεί, η άρση όλων των ρυθμίσεων που αφορούν στην αυτοδιοίκηση.