Στο Yorkshire της Μεγάλης Βρετανίας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Διαπεριφερειακής Συνάντησης Εργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «VERSO» (Εθελοντές για την Ευρωπαϊκή Απασχόληση).

Στη συνάντηση συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου, με αντικειμενικό σκοπό την εξέταση κάθε πιθανότητας και δυνατότητας μέσω του εθελοντισμού, για την εξεύρεση λύσεων στο έντονο πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει στην περιοχή μας.Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι οκτώ Τοπικές Αρχές μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Κοινή συνισταμένη είναι η συνεργασία όλων των φορέων προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι με τους οποίους ο εθελοντισμός να συμβάλει στην ένταξη της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη των τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης, στη βελτίωση της απασχολησιμότητας καθώς και στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας στις χώρες μέλη του έργου.

Το έργο VERSO χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC.