Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων κ. Σ. Στάμου, ο  Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου κ. Απόστολος Δ. Οικονόμου, εξέτασε τη διαφορά του Ομίλου με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία αφορά την επιβολή προστίμων ύψους 40.464 και 70.669 ευρώ ως αποζημίωση υπέρ του δημοσίου για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος.  Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, σε έγγραφο που απέστειλε στην  Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου  το οποίο κοινοποίησε και στον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, αναφέρει και τα εξής:  «Κατά την κρίση μου τα ποσά των πρωτοκόλλων είναι υπερβολικά διότι:  Χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία μίσθωσης καταστημάτων στο Μάτσικα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με το συγκεκριμένο ακίνητο.    Δεν υπάρχουν σταθερές και μόνιμες κατασκευές στις εκτάσεις που διεκδικεί το Δημόσιο.  Οι εκτάσεις είναι αγροτεμάχια και όχι οικόπεδα, δεν καλλιεργούνται, δεν έχουν πρόσωπο σε δημοτική ή εθνική οδό.  Επί των εκτάσεων αυτών δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα αντικειμενικής αξίας της γης, διότι δεν πρόκειται για πώληση.  Ο Ν.Ο.Ι. είναι κοινωφελές σωματείο χωρίς να λαμβάνει επιδοτήσεις από το Κράτος, δεν ζητά συνδρομή από τους αθλητές του, η δε χρήση της λίμνης και της όχθης είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς του. Κατόπιν των ανωτέρω φρονώ, ότι επιβάλλεται για λόγους επιείκειας και αναλογικότητας, η επανεξέταση από την Υπηρεσία σας, του ύψους της αποζημίωσης που επιβλήθηκε στο Ν.Ο.Ι.».