Με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη συναντήθηκε  ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, προκειμένου να συζητήσει τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με βάσεις τις προτάσεις του Σχεδίου Αθηνά.Εν τω μεταξύ ο Πρύτανης,χθες πραγματοποίησε και την πρώτη ουσιαστική συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Παναγιώτη Σουκάκο. Το αίτημα του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στο δυναμικό του τμήματα των Πανεπιστημίων Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας στηρίζουν ήδη η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννιτών.