Την ερχόμενη Πέμπτη, στις οκτώ το βράδυ, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 64 θέματα. Μεταξύ των άλλων, το Συμβούλιο θα συζητήσει την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος έργων, όπως και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.