Δημοτικό Συμβούλιο ΙωαννίνωνΤην Τετάρτη 28 Αυγούστου στις επτά το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται πενήντα συνολικά θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Κ/Φ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

1.  Έγκριση της αριθ. 15/204/24-07-2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Ισολογισμός έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος

2.  Έγκριση της αριθ. 15/206/24-07-2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Εισήγηση για σύνταξη του τμήματος του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) του Δήμου Ιωαννιτών που αφορά τη σύνταξη του πίνακα 5Γ “Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Ν.Π.Ι.Δ.  Ο.Τ.Α.”». Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος

3.  Έγκριση της αριθ. 6/25/23-07-2013 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Ενημέρωσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Ενημέρωσης Ιωαννίνων» Εισηγητής: κ. Θωμάς Γκλίναβος, Πρόεδρος

4.  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας ως προς τις αρμοδιότητες του γραφείου Οικονομικής Υπηρεσίας – Προμηθειών (αρθ. 4). Εισηγητής: κ.Φιλ. Φίλιος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

5. Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 4/2012 (Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας»). Εισηγητής: κ.Φιλ. Φίλιος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

6.  Ανταλλαγή ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών από την οδό Ρώμα και το εγκεκριμένο σχέδιο Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών, με δημοτικό ακίνητο στο εγκεκριμένο σχέδιο Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

7.   Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στη Νέα Ζωή, στο οποίο στεγάζεται το 25ο  Δημοτικό Σχολείο

8.  Στέγαση 2ου Γυμνασίου Ανατολής – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 315/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Αξιοποίηση του νέου Σχολικού Διδακτηρίου

9.  Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

10. Προγραμματισμός ανεγέρσεων – επεκτάσεων και επισκευών σχολικών κτιρίων

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανταλλαγή ιδιωτικής έκτασης Βεατρίκης Βλάχου με δημοτική έκταση στο Τ.Δ. Κοσμηράς

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.»

13.  Έγκριση διενέργειας των προμηθειών

  i.   Προμήθεια πορτών αλουμινίου για Δημοτικό Μουσείο (1.400,00€)

 ii.  Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο) (8.000,00€)

iii.  Προμήθεια εμβαπτισμένης αντλίας ακαθάρτων (500,00€).

 iv.  Προμήθεια ρολών ασφαλείας για γραφεία οικονομικής υπηρεσίας (2.900,00€).

 v.   Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων (12.300,00€).

 14. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας: Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή (3.000,00 €).

 15.  Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών & αναλώσιμων του κινητού εξοπλισμού (οχημάτων και μηχανημάτων έργου)  του Δήμου Ιωαννιτών – έτους 2013».

 16.  Έγκριση ρύθμισης χρέους και μείωσης μισθώματος καταστήματος, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Γ. Μουλαϊμίδη» επί της οδού Μ. Μπότσαρη 17 στα Ιωάννινα.

 17.  Έγκριση μείωσης μισθώματος καταστημάτων, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Ε. Μπάρκα» επί της οδού Αβέρωφ 6 στα Ιωάννινα.

 18.   Έγκριση ρύθμισης χρέους πρώην μισθωτή καταστήματος, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Ευθ. Σούρλα» επί της οδού Λ. Βύρωνος 4 στα Ιωάννινα.

 19.   Έγκριση όρων προκήρυξης – πρόσκλησης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων  (βοήθημα Γάμου έτους 2013) από το Κληροδότημα «Αγλ. Χαραλάμπους».

 20.  Έγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 Κληροδοτήματος «Ελ. Μπάρκα» έτους 2013.

 21.   Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών από  «Φόρο Ζύθου».

 22.   Αποδοχή πράξης ένταξης και χρηματοδότησης από το Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος  Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ  για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Ανατολής»

 23.   Διαγραφές Επιστροφές  & ψήφιση πίστωσης.

 24.   Εξέταση αιτήματος για ρύθμιση σε δόσεις οφειλής λόγω προσκύρωσης .

 25.   Εξέταση αιτήματος για παράταση μείωσης ενοικίου.

 26.   Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης του καταστήματος του Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσης.

27.   Εξέταση αιτήματος κ. Θεμιστοκλή Ε. Παππά για διαγραφή προστίμου

 28.   Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 349/2013

 29.   Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από εισφορά σε χρήμα.

 30.   Έγκριση αποζημίωσης Παύλου Γκέγκα, υπαλλήλου του Δήμου, λόγω θανάτου

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

31.   Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.Μπαρκούτα Ιωάννη του Αναστασίου, που βρίσκεται επί της οδού Ν. Ζέρβα 4-6 στη Δ.Κ. Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς , Αντιδήμαρχος

 32.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  οικον.  έτους  2013

 33.   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου, θέση γεφύρι Μουζακαίων»

 34.   Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ)  του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – ύδρευσης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στα Καρδαμίτσια»

35.   Παραλαβή της μελέτης: «Υδρολογική μελέτη ρέματος Βασιλική»

 36.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Χαλικοστρώσεις δρόμων Κατσικά»

37.   Έγκριση 1ης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος του Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι. με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων»

38.   Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης δικτύου Δ.Ε. Ανατολής»

39.   Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου»

40.   Έγκριση  χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – ύδρευσης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στα Καρδαμίτσια»

41.   Έγκριση  χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου, θέση γεφύρι Μουζακαίων»

 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

42.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της απόφασης με αριθ. 13/2013 του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Πεδινής. Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

43.   Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα. Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

44.   Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημ. Γιωτίτσα, στην Αθήνα. Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

45.   Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Ιταλία. Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

46.  Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Αγία Νάπα της Κύπρου. Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

47.    Ορισμός επιτροπής για διατήρηση ή μη αυθαιρέτων κατασκευών στους Κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Νήσου. Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

48.   Ορισμός επιτροπής διερεύνησης χώρων για δημιουργία Νεκροταφείου της Δ.Ε. Ιωαννίνων. Εισηγητής: κ. Γ. Μαρούφωφ. Γεν. Γραμματέας του Δήμου

49.   Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για επέκταση του τ. οικισμού Μαρμάρων (περιοχή Κάτω Μάρμαρα). Εισηγήτρια: κα Σταμ. Κουμπούρη, Γεν. Δ/ντρια του Δήμου

50.  Παραίτηση  από την 21-6-2010 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου ενώπιον του Σ.Τ.Ε., που αφορά τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 668α του Δήμου Ιωαννιτών που εγκρίθηκε με την αριθ. 2645/18-3-2010 (ΦΕΚ 158/Δ/2010) απόφαση Νομάρχη. Εισηγήτρια: κα Σταμ. Κουμπούρη, Γεν. Δ/ντρια του Δήμου