επιμελητηριο ΑρταςΤη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013  στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:Θέμα 1ο: Αρχαιρεσίες για την Εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με Δ.Τ «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Θέμα 2ο: Αποτίμηση επί των μέχρι σήμερα Επαφών της Επιτροπής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων ως προς την αναγκαιότητα λήψης καθοριστικών αποφάσεων τόσο για την ολοκλήρωση των Μελετών για την Σύσταση της ΕΑΝΕΠ, όσο και για την Παραχώρηση της Έκτασης.

  • Περαιτέρω Ενέργειες.

Θέμα 3ο: Πρωτοβουλία της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Άρτας πραγματοποίησης σειράς Επαφών με Αντιπροσώπους των Επαγγελματικών – Εμπορικών & Παραγωγικών Τάξεων – Μελών του, με Σκοπό και Στόχο την Ανάδειξη, Καταγραφή, Ιεράρχηση & Προώθηση των προβλημάτων – αιτημάτων τους για επίλυση προς κάθε Αρμόδιο Φορέα.

Θέμα 4ο: Λήψη Απόφασης επί της Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Κ.Ε.Ε.Ε. που αφορά το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την Ταμειακή Ενημερότητα των Επιχειρήσεων – Μελών του Επιμελητηρίου μας από πλευράς Επιμελητηριακής συνδρομής.

Σχετ.: 1) Το αριθμ. 2729/11-11-2013 έγγραφο του Προέδρου της ΚΕΕΕ.

2) Η αριθμ. 10/12-11-2013 απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Άρτας.

Θέμα 5ο: Υπόδειξη Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Άρτας για την Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (πρώην Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου), που προβλέπετε από Π.Δ. 236/1990.

  • Σχετ.: Το αριθμ. ΔΑ. ΟΙΚ. 2448/1-11-2013 έγγραφο από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού.

Θέμα 6ο: Έγγραφο του ²Συλλόγου Ξυλουργών & Επιπλοποιών Ν. Άρτας² σχετικά με αίτημα οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου σε γραμματειακή υποστήριξη.

Θέμα 7ο:  Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Χρήσεως 2013.

Θέμα 8ο:  Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσεως 2014.

Θέμα 9ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.