Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων  – Πρακτικών των 11ης και 12ης   συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013

3) Έγκριση τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2012

4) Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του  Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2012

5) Έγκριση τροποποίησης Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.

6) Έγκριση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

7) Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση, κατά πλήρη κυριότητα ενός διαμορφωτήρα γαιών και ενός φορτηγού στον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης.