ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΤην προσεχή Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων ξεχωρίζουν:Η Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2012.Η Κατάρτιση των Προγραμμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου έτους 2013 και η Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»