Δημοτικό συμβούλιο ΙωαννίνωνΑύριο Πέμπτη στις επτά το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 42 θέματα. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

1.    Καθορισμός τιμής μονάδος για δικαιώματα λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών Χαρ. Τσιλίκη και Αλεξίου Λέφα στις περιοχές λόφος Βελισσαρίου και Κάτω Νεοχωροπούλου Δήμου Ιωαννιτών

2.    Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου λόγω ρυμοτομίας από την ιδιοκτησία με ΚΑ 1421050 στο Ο.Τ. Γ111 του εγκεκρ. Σχεδίου Κατσικά, Δήμου Ιωαννιτών

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Ευαγγ. Καραγιώτη για ανταλλαγή και ενοποίηση εκτάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

4.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου (αγρός) εκτάσεως 30.000 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Βρυσόκα» της Τ.Κ. Μπάφρας του Δήμου Ιωαννιτών.

5.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου (αγροτεμάχιο 137) εκτάσεως 14.500 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Βοϊδολίβαδο» της Τ.Κ. Κρύας του Δήμου Ιωαννιτών.

6.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου (αγροτεμάχιο 543) εκτάσεως 8.625 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Τ.Κ. Δροσοχωρίου του Δήμου Ιωαννιτών.

7.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται σε αδιέξοδο πάροδο της οδού Καλλάρη, εμβαδού 20 τ.μ. στα Ιωάννινα.

8.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος εκτάσεως 14.000 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Μπούφος» της Τ.Κ. Μπάφρας του Δήμου Ιωαννιτών.

9.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος εκτάσεως 26.000 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Βρυσόκα Α’ διαθέσιμο» της Τ.Κ. Μπάφρας του Δήμου Ιωαννιτών.

10.    Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου εκτάσεως 19.500 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Καλλιόπη» κυριότητας της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δήμου Ιωαννιτών.

11.    Εγγραφή Δήμου Ιωαννιτών στη συνδρομητική ιστοσελίδα Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. (Ειδικοί – Οικονομικοί – Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. – Επιχειρήσεων)

12.    Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας / εργασίας: I)Συντήρηση κάδων απορριμμάτων (24.600,00 €), II)Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά (8.000,00 €), III)Εργασίες αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού και εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης για τρόπους βελτίωσής του και εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου (5.000,00 €)

13.    Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Καταλόγων ΤΑΠ ετών 2010 -2011.

14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποθέσεις Εταιρειών ΛΕΦΑ.

15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος για παράταση μείωσης ενοικίου

16.    Λύση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και έγκριση για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων στην Τ.Κ. Μουζακαίων και στις Εργατικές Κατοικίες Νεοχωρόπουλου (Ανθούπολη) στα Ιωάννινα

17.    Παράταση και αναπροσαρμογή συμφωνητικών μίσθωσης της εταιρείας «VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ».

18.    Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών

19.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών: I)προμήθεια πλακών – κρασπέδων πεζοδρομίων (13.000,00 €), II) προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας- Νεοκαισάρειας (2.500,00 €), III) προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Καστρίτσας (6.000,00 €)

20.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013

21.    Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

22.    Ακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Λοιπές Παροχές σε είδος» (Προμήθεια Γάλακτος) και έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Λοιπές Παροχές σε είδος» – (Προμήθεια Γάλακτος Εβαπορέ)

23.     Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του ΟΚΠΑΠΑ: «Προμήθεια Τροφίμων»

24.    Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος

25.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια Πινακίδων Υπηρεσιών» (1.200,00 €)

26.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας (υποέργο της πράξης Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013)» (23.224,00 €)

27.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους» οικονομικού έτους 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς , Αντιδήμαρχος

28.    Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2013

29.    Έγκριση ονοματοθεσίας πλατειών και οδών της πόλης των Ιωαννίνων

30.    Τροποποίηση του υποέργου: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», λόγω αλλαγής του Προϋπολογισμού

31.    Επανέγκριση της τεχνικής μελέτης  με τίτλο: «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων»

32.    Παραλαβή της μελέτης : «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Νεοκαισάρειας»

33.    Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για «Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων» στην οδό Σπύρου Λάμπρου 13

34.    Έγκριση  χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. του Δήμου»

35.    Έγκριση  χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Πεδινής»

36.    Έγκριση  χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ολοκλήρωση δικτύου σύνδεσης παροχών ύδρευσης Ρ.Σ. Κατσικά»

37.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Εργασίες αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου  ‘‘Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα’’»

38.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου :   «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων – Νεοχωρόπουλου – Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών»

39.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου :   «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια»

40.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός περιαστικών δασυλλίων της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής

41.    Διαμόρφωση πεζοδρομίου και έγκριση κατασκευών επί της οδού Γαριβάλδη έμπροσθεν των καταστημάτων

42.    Συγκρότηση επιτροπής κρίσης αισθητικής αρτιότητας