Την  Τετάρτη 29/2/2012  στις επτά το βράδυ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη.   Στα θέματα περιλαμβάνεται η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων.    Από το Δήμο Ιωαννιτών ορίζονται τρία μέλη στο Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ.