Δημαρχείο 2Συνεδριάζει αύριο Τρίτη, στις επτά το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος μείωσης μισθώματος κατοικίας, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους», επί της οδού Ακαδημίας 12 στα Ιωάννινα.

2. Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια Γάλακτος)»

3. Αποδοχή μείωσης μισθώματος κτιρίου ιδιοκτησίας Αφών Μαντζιούρη

4.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2013

5. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας δικτύου φωτεινών σηματοδοτών 2013 – 2014

6. Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εργασία με τίτλο: «Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο και 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων».

7. Αποζημίωση της  υπαλλήλου Πυρίτση Γεωργίας του Νικολάου λόγω συνταξιοδότησης

8. Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. με αριθμ. 463/25-07-2013

9.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διοργάνωση έκθεσης της Δημοτικής Πινακοθήκης

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Κ/Φ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

10.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗΑΝΕΤΑΙ) Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος της ΔΗΑΝΕΤΑΙ

11.  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

12.   Έγκριση της αριθ. 323/2013 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης

13. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός    Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: κ.Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

14.   Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

15.   Αποδοχή πίστωσης 283.894,13 € από ΚΑΠ έτους 2013 και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το β΄ εξάμηνο του 2013″.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

16. Έγκριση άδειας εκτέλεσης εργασιών τομής και άδειας εργασιών, για την κατασκευή τάφρου στo οδόστρωμα οδών της πόλης για την υπογειοποίηση  δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

17.   Έγκριση 3ης Παράτασης του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου» του Δήμου Ιωαννιτών

18.  Παραλαβή της μελέτης:  «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Λυκοστόμου »

19.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. Παμβώτιδος»

20.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδών στις περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

21.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ» στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» της ΟΤΔ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

22. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΥΡΩΝ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» της ΟΤΔ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

23. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» της ΟΤΔ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

24. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» της ΟΤΔ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση ανταλλαγής της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Γ. & Αντ. Αλεξίου στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Περιοχής Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών, με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 71Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της δημοτικής κοινότητας Πεδινής.

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων ανατύπωσης πληροφοριακού-τουριστικού φυλλαδίου

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γεωργίου Λάμπρου για μίσθωση δημοτικής έκτασης

28. Έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος: «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», ιδιοκτησίας του κ. Φωτεινάτου Σπυρίδωνα του Γεράσιμου, που βρίσκεται επί της οδού Ζωσιμαδών 2 της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής

29. Έγκριση ίδρυσης τεσσάρων (4) νέων λαϊκών αγορών στη Δ.Κ. Μαρμάρων, στη Δ.Κ. Ιωαννίνων και στη Δ.Κ. Ανατολής (2)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας «Κάρολος Μακρής & Σια Ο.Ε.» για αφαίρεση στεγάστρου στον κοινόχρηστο χώρο του καταστήματός του στην πλατεία Μαβίλη