Η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Ελληνικό, θα απασχολήσει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00 τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.Η επιτροπή θα συζητήσει επίσης τον απολογισμό της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις Τουριστικές Εκθέσεις για το έτος 2012 και τον προγραμματισμό της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Τουριστικές Εκθέσεις κατά το έτος 2013.