Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία μεταξύ των θεμάτων πρόκειται να προβεί και σε Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «IGI POSEIDON A.E.» .