Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 09:30 π.μ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με 45 θέματα ημερήσιας διάταξης.