Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση αποφάσεων 4ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
  2. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  στο έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στο Α4 αντλιοστάσιο Ροδοτοπίου». (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).
  3. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  στο έργο: «Αποκατάσταση ζημιών Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών».(Eισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου)
  4. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  στο έργο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». (Eισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου)
  5. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αιολικό Πάρκο στη θέση «Τούρλα – Πλούτων» συνολικής ισχύος 9 MW, που βρίσκεται στον Δήμο Πάργας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», της  εταιρείας : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  (Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
  6. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων ( ΣΜΑ) για την εξυπηρέτηση του Νέου Δήμου Πρέβεζας (τέως Δ. Πρέβεζας, Δ. Ζαλόγγου & Δ. Λούρου) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (προτεινόμενη θέση στην κτηματική περιφέρεια του Τ.Δ. Μυρσίνη του Τ.Δ. Ζαλόγγου του Ν. Πρέβεζας)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Σύνδεσμός Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων 2ης Δ.. Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
  7. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 12 MW που βρίσκεται στη θέση «Βάραθρον» του Δ. Ηγουμενίτσας (τ. Δ.. Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου) Π.Ε. Θεσπρωτίας» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΑΡΑΘΡΟΝ – Ε.ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  ( εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
  8. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικό πάρκο στη θέση «Τούρλα – Γρανίτσα – Φωλέα.» συνολικής ισχύος12,6 MW, που βρίσκεται στον καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία  Spider Ενεργειακή  A.E.  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).