Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 18.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με 6 θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2) Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2011.
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
3) Συμπλήρωση της αριθμ. 4/15/10-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
(εισήγηση: ο εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου)
4) Μέτρα προστασίας υδάτινων αποδεκτών Περιφέρειας Ηπείρου (εξ αναβολής).
(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)
5) Χορήγηση αδειών πλωτών μέσων για πραγματοποίηση τουριστικών και δρομολογιακών πλόων σε ποταμούς και λίμνες (ποταμός Αχέροντας, λίμνη Παμβώτιδα).
Ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τροποποιήσεις αυτού.
(εισήγηση: ο αρμόδιος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, κ. Καραμπίνας)