ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στις 7:30 μμ. Το σύνολο σχεδόν των θεμάτων αντικατοπτρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση στο Δήμο Ζίτσας.