Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον Δήμο Ζαγορίου, η οποία αφορά την ανάπτυξη συνεργασίας σε ερευνητικούς και επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το αρχειακό υλικό (έγγραφα – παλαίτυπα κείμενα – χειρόγραφα) των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Ζαγορίου. Εκτός από την επιστημονική καταγραφή και τη μελέτη του αρχειακού υλικού, επιδίωξη είναι μέσω της ψηφιοποίησης και της συνεχούς τεκμηρίωσης να αναδειχθεί μία ουσιώδης πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ζαγορίου και μέσω της ηλεκτρονικής της προβολής να κοινοποιηθεί στην επιστημονική κοινότητα και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα πνευματικά δρώμενα που αποτυπώνονται στις συγκεκριμένες βιβλιοθήκες.