Σύσκεψη που αποβλέπει στο  συντονισμό των ενεργειών για την καλύτερη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που παραμένει αναξιοποίητη καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό από μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα που στεγάζουν υπηρεσίες , πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό τον Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ηλία Θεοδωρίδη στα Ιωάννινα.

Στη διάρκεια της σύσκεψης οι προϊστάμενοι των κτηματικών υπηρεσιών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν στο Γενικό Γραμματέα τα στοιχεία από τα καταγεγραμμένα δημόσια ακίνητα που υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες αρμοδιότητάς τους και παραμένουν αναξιοποίητα, καθώς και τα στοιχεία από την εφαρμογή των διατάξεων περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.

Ορίστηκε επίσης, για το προσεχές διάστημα,  νέα συνάντηση όπου θα κατατεθούν και θα εξετασθούν εξειδικευμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου.