Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με αντικείμενο τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα. H σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο γραφείο του Υφυπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου, παρουσία της συναρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας, Έυης Χριστοφιλοπούλου, με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και των αρμόδιων Διευθυντών και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο Υπουργείων. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε από την 1 Ιουλίου στους Δήμους.  Έτσι, τα αρμόδια Υπουργεία ζήτησαν τη συμβολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου οι Δήμοι να προετοιμαστούν έγκαιρα και με συγκεκριμένο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά των μαθητών. Συγκεκριμένα:

-Έως 31 Αυγούστου θα πρέπει οι Δήμοι να προκηρύξουν όλους τους διαγωνισμούς για τη μεταφορά των μαθητών και να έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις από του Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στη διάθεση των Δήμων για την τεχνική υποστήριξη και μπορεί να τους παρέχει έτοιμα σχέδια διακηρύξεων.
-Έως 5 Σεπτεμβρίου οι Περιφερειάρχες θα πρέπει να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους δήμους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων.
-Έως 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά.
Να σημειωθεί πως με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου δίνεται η δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από 1/9/11 έως 31/12/11 από τις Περιφέρειες, για τα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας δήμων στους οποίους οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί.