Στην άμεση  σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου με στόχο τον περιορισμό του παραεμπορίου, την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την πάταξη  της φοροδιαφυγής προχωρούν οι Περιφέρειες της Χώρας κατόπιν υπόδειξης του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι περιφερειάρχες καλούνται να προχωρήσουν στη συγκρότηση των Κλιμακίων έως την  Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου.